Ridhustider

Fasta Ridhustider 2022

När tiderna inte utnyttjas, t ex för hoppning kan annan ridning ske. Vid longering får det av
säkerhetsskäl endast vistas en häst i ridhuset.
Bokning av ridhuset anmäls till atorpsgransryttare.medlemmar@gmail.com

Måndagar (jämn vecka)
Fri hopptid (tid att tidigast lägga/ställa fram bommar och hopphinder)
Kl. 18.30-19.00 Bommar
Kl. 19.00 Hinder

Onsdagar (ojämn vecka)
Fri hopptid (tid att tidigast lägga/ställa fram bommar och hopphinder)
Kl. 18.30-19.00 Bommar
Kl. 19.00 Hinder

Fredagar
Tömkörning kl. 20.00-21.00

Lördagar
Fri hopptid (tid att tidigast lägga/ställa fram bommar och hopphinder)
Kl. 12.30-13.30 Bommar
Kl. 13.30-15.30 Hinder

Söndagar
WE Hinder lö. 18.00-19.00

Vi uppmanar även medföljare till t.ex barn att inte uppehålla sig i manegen då man är flera som rider där samtidigt.
Både ur säkerhetssynpunkt och för att inte vara i vägen.