Manegekort

För 2022 gäller följande:

Klubbens ridhus på Åtorp är mycket ledigt vissa perioder och det är fritt att utnyttja när det är ledigt. Det är med andra ord ingen garanti att det är ledigt varje dag pga. att klubben kan ha egna aktiviteter såsom träningar, tävlingar eller andra aktiviteter. När ridhuset är upptaget av klubben kan du se i kalendern på hemsidan.
Observera att harvning/vattning ALLTID har företräde i ridhuset. Detta sköts på ideell basis och kan därför ske på oregelbundna tider. Ska harvning/vattning ske när du är i ridhuset måste du alltså lämna det!

Alla som rider eller använder ridhuset ska inneha manegekort eller betala enligt gällande ridhusavgifter.

Ridhuset får inte användas innan manegekortet är betalt om inte annat är överenskommet.

Du behöver inte vara medlem för att lösa manegekort C – detta kortet är avsett för den som inte vill bli medlem i klubben.

Manegekort löses för helår. Kortet kan lösas när som under året och gäller sedan för ett år framåt och kan inte avbrytas.

Klubben återbetalar inte manegekort för oförutsedda händelser, t.ex om ridhuset
tvingas stängas p g a pandemi, infektionssjukdomar eller annat som gör att ridhuset måste hållas stängt.

Du som löser manegekort kontaktar klubbens manegekortsansvariga ( se nedan ) och skriver kontrakt.
Inbetalningar gäller alltså inte som köpekontrakt.

Du kan välja på tre olika priskategorier A, B och C och du kan även välja att betala för enstaka ridtillfällen.

Som manegekortsinnehavare ingår det att hjälpa till med den löpande skötseln av ridhuset som t..ex krattning.

Manegekort A
Manegekort A kostar 2 500 kr/år

Du betalar 1 250 kr kontant och arbetar av 1 250 kr genom olika inkomstbringande aktiviteter som klubben tillhandahåller.
Du behöver här vara medlem i klubben ( se nedan vad detta innebär ).

Eftersom kortet gäller i ett år, förbinder du dig till att delta i aktiviteterna hela året
även om du inte utnyttjar kortet fullt ut. Om du får förhinder att delta i någon av de inkomstbringande aktiviteter som du är skyldig att delta i har du rätt att skaffa

ersättare. Skulle du inte arbeta in de 1250 kr som kvarstår så har klubben rätt att fakturera det belopp som återstår upp till 2 500 kr.

 

Manegekort B
Manegekort B kostar 2 500 kr/år

Du betalar hela beloppet på 2 500 kr och behöver inte arbeta in några pengar för ditt
ridhuskort men du behöver vara medlem i klubben (se nedan vad detta innebär)

 

Manegekort C
Manegekort C kostar 3500 kr/år (Gäller endast för icke medlemmar)

Detta kort är för den som inte vill vara medlem i klubben (se nedan vad detta innebär)

 

Enstaka gång kostar 200 kr

Avgiften för att nyttja ridhuset enstaka gång är 200 kr och du behöver inte vara medlem i klubben. 

Betalning sker till klubbens bankgiro 156-5985 alt. Swish 123 156 10 59 och du skriver i meddelanderaden ditt namn och datum för ridtillfället. Betalningen ska ske inom 7 dagar efter nyttjandet av ridhuset.


Att mocka efter sin häst och tömma kärran gäller ALLA som nyttjar ridhuset!

 

Medlemskap i klubben

Innebär hos oss som i de flesta klubbar att vi gärna ser att man är aktiv och hjälper till att arbeta in pengar genom olika inkomstbringande aktiviteter som t.ex. NewBodyförsäljning, Bingolotto eller andra försäljningar. Klubben tillhandahåller olika aktiviteter som man kan delta i för att arbeta in pengar och stödja klubben.

Aktuella aktiviteter annonseras på hemsidan och på ridhusets anslagstavla.
Klubben behöver även hjälp med funktionärer vid tävlingar, hjälp med städning osv. inför tävlingar och olika aktiviteter och dessa förväntas du som medlem hjälpa till med.

Man har som medlem inte bara krav utan även möjligheter som t.ex. att delta i olika aktiviteter, kurser mm som klubben anordnar.

 

Har Ni frågor kring manegekort?
Mejla till:
info@atorpsgransryttare.se

Manegekortsansvarig: 
Agnetha Blücher 0768-795501