Ridhusregler Åtorps Gränsryttare

Vid nyttjande av ridhuset krävs giltigt manegekort.

Tillsägelse av styrelsemedlem ska åtlydas.

Information om priser och hur du betalar hittar du på vår hemsida, www.atorpsgransryttare.se

Ridning får ske fritt då inte ridhuset används av klubben och är bokat eller uthyrt, se info i våra kalendrar.

Endast tränare som är godkända av ÅGR får hålla träning i ridhuset.

Tid för träning ska bokas hos styrelsen.

Bokning av ridhuset måste alltid ske 5 dagar före tillfället, till info@atorpsgransryttare.se

Det är ok att ha träning med tränare utan att boka ridhuset, men kommer något annat ekipage in ska lektionen avslutas.

För hoppning, tömkörning samt longering finns det särskilda tider, se hemsidan.

Löshoppning sker endast i klubbens regi

Konor och annat material måste tas bort och återställas på sina platser efter användning.

Vid longering samt tömkörning får det av säkerhetsskäl endast vistas en häst i ridhuset.

Om man longerar eller tömkör utanför hänvisad tid och någon ska rida har ridande alltid företräde.

Hästar får inte släppas lösa i ridhuset, exkluderat löshoppning.

Vid ridning, longering, tömkörning samt om man har hästen vid hand ska godkänd hjälm bäras.
Hästen ska ha träns eller kapson..

Vid harvning måste alla ekipage lämna ridhuset så länge det pågår. Harvaren har alltid företräde i ridhuset.

Bevattning utförs vid behov av användaren i ridhuset.

Mocka alltid efter din häst och töm skottkärran.

Kratta runt kanterna efter ridning.

Stäng ridhusdörren efter dig när du lämnar ridhuset.

Sätt upp linorna vid parkeringen.

All vistelse på anläggningen sker på egen risk