Bokning av ridhuset

Med manegekort har du tillgång till ridhuset varje dag då det inte nyttjas av klubben.
Eftersom vi är en liten klubb, har vi mycket ledig tid i ridhuset. Det kan dock vara lite svårare att komma intill på vardagskvällar mellan 17 och 19 på vinterhalvåret. Då kan det vara många som rider samtidigt eller så kan det t. ex vara bokat för träning eller lektionsridning.
Ridhuset kan hyras och då är allmän ridning inte tillåten.

Bokning = Ridhuset används av klubben för aktivitet och benämningen kan bara användas för klubbens räkning.
Hyra = Ridhuset använd av enskild eller grupp som mot en kostnad hyr ridhuset.

Du kan alltid se 5 dagar innan i kalendern på hemsidan om ridhuset är upptaget av aktivitet eller uthyrning.
  

För tidsbokning och kostnad kontakta: info@atorpsgransryttare.se